باز هم همسر آدم فروش من

زنانگی هایم که پر رنگ میشوند

برق چشمانت بدجور هیجان زده ام میکنند

                                                          کـــولــی

 

مدتی بود که من میخواستم به افتخار ورود همسری لاک برنم اما فراموشم میشد. بالاخره جمعه سعادتی نصیبمون شد و این عمل خطیر را انجام دادیم. حالا داشتیم میرفتیم مهمانی و من با ناخن های لاک زده که نخشکیده بود نمیتونستم به جایی دست بزنم. به همسری گفتم کیفم را بردار. بعد یادم به قرصهام افتاد. بردمش تو اتاق و میگم اینها را بزار داخل کیفم و احتمالا یکی دو مورد دیگه که همسری با کمال میل انجام داد و من حضور ذهن ندارم.

سوار ماشین که شدیم خواهره خطاب به همسری میگه: یک لاک زده هی داره از شما سوء استفاده میکنه. مگه نه؟

همسری : آره. کــولی همیشه از من سوء استفاده میکنه

خواهره : دوتاییتون مثل هم هستید. شما هم حتما جاهایی ازش سوء استفاده میکنید

و من چنان قهقه ای سر دادم به این شوهر آدم فروش که فکر کرده همه مثل خودش هستند و منو میفروشند

/ 8 نظر / 26 بازدید
ستاره

[نیشخند][خنده][ماچ][گل]

سرمه

آرزو دارم نوروزی که پیش رو دارید آغاز روزهایی باشد که آرزو دارید…. نوروز مبارک.[گل]

ستاره

این را به انانی هدیه می کنم که به خیالشان دنیا فقط برای انهاست ولی برای تو اسمان را ارزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست از خدای اسمان انچه می خواهی بخواه که حاجت دلهای اسمانی رواست سالت قشنگ عزیزم[ماچ][گل][قلب][ماچ]

دختری در انتظار

سلام عزیزم سال نوت مبارک دلم تنگ شده بود برات همیشه کنار همسر شاد باشی

نجمه

مطلبی که اول پستت گذاشتی فوق العاده بود...